Usługodawca:

StudioFotoA       Dariusz Moryń

ul.Św.Wojciecha 37 41-922 Radzionków

NIP- 6451195919

Reklamacje i odstąpienie od umowy:

 1. Reklamacje Usług, Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres  sklep@studiofotoa.pl

 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

  1. osoby składającej reklamację, jako Klienta;

  2. usługę, której reklamacja dotyczy;

  3. zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;

  4. okoliczności uzasadniające reklamację;

  5. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 6. O decyzji Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.